Ook dit jaar heeft Lions Club Lokeren meegewerkt aan De Vredesposter, en met succes.
Er hadden 7 scholen hun deelname bevestigd, en dit resulteerde in ongeveer 300 posters.
De deelnemende scholen zijn:
- Stedelijke basisschool De Spoele
- Stedelijke Basisschool Eksaarde
- BSBO KlimOp
- De springplank
- Basisschool Bengel
- Stedelijke basisschool Staakte
- BSGO De Rozen

Op woensdag 8 maart kwam de jury bijeen om 25 winnende posters te selecteren, wat geen gemakkelijke opdracht was. In bijlage enkele foto’s van deze activiteit.
Op zaterdag 25 maart werd in het cultureel centrum van Lokeren de proclamatie van de 25 beste posters gehouden, en dit in het bijzijn van de pers, de deelnemende scholen en heel wat van de kinderen die hebben deelgenomen. De deelnemende scholen ontvingen een aanmoediging van 200 EUR en de deelnemers van de winnende posters ontvingen een geschenkbon.
Na deze prijsuitreiking werd nog een receptie aangeboden aan de aanwezigen.

De 25 winnende posters zijn gedurende 2 weken tentoongesteld in de foyer van het cultureel centrum van Lokeren. Ook worden de kopijen van de winnende posters gepubliceerd op onze kleding-containers die verspreid staan in Lokeren (een van onze activiteit om fondsen voor onze sociale werken te verzamelen is het ophalen van oude kleren).

Hierna enkele foto’s van deze uitreiking.

LC Lokeren zal dan ook met 5 geselecteerde posters deelnemen op Districtsniveau en hoopt dan ook om dit jaar binnen de prijzen te vallen.

Frank Arbyn
L.C. Lokeren

De laureaten, samen met de Schepen van Cultuur en de Lions-afgevaardigde voor de Vredesposter.

De winnaar met zijn Vredesposter.

Hierna de posters die plaatsen 2 tot 5 kregen.