Over Lions Club International
 
Lions Clubs International (LCI) is de grootste service club en één van de grootste NGO’s wereldwijd, met een netwerk van 1,4 miljoen leden verspreid over 46.000 clubs in 210 landen.
 
Lions Clubs International legt zich toe op een verscheidenheid van goede doelen. Aan deze goede doelen schenkt de caritatieve organisatie jaarlijks zo’n 900 miljoen Euro. Dat gaat van het voorzien van medische voorzieningen voor blinden en slechtzienden (Sight First programma), tot het bestrijden van de mazelen (One shot One life programma), of het steunen van Special Olympics.
 
In de aanloop naar het honderdjarig bestaan in 2017 lanceerde Lions Clubs International de “Centennial Challenge”, waarmee zij 100 miljoen mensen willen bereiken, verspreid over de vier ankerpunten van de sociale werking van de Lionsclubs:
  • Zicht: 25 miljoen mensen behoeden voor blindheid of om ze het zicht terug te geven (bv. door oogonderzoek, voorzien van brillen en andere visuele hulpmiddelen)
  • Jeugd: 25 miljoen jongeren helpen (studiebeurzen, zieke kinderen en jongeren in nood helpen)
  • Milieu: 25 miljoen mensen helpen met milieuprojecten (door recyclage, bomen planten,…)
  • Honger: voedsel voorzien voor 25 miljoen mensen (o.a. noodhulp bij hongersnoden, voedselbedeling aan ouderen)

Over Lions Club Lokeren

Op 24 maart 1984 werd door 18 enthousiaste personen uit Lokeren en grote omtrek een nieuwe Lions club opgericht, dit onder het peterschap van Lions Club Wetteren- Rozenstreek en Lions Club Waasland. Nu, bijna 33 jaar later, is de club uitgegroeid tot 41 leden en dit met oog voor een grote diversiteit aan beroepsbezigheden. In 2002 nam de club het peterschap op zich bij de stichting van Lions Club Waasmunster Hermeleyne, een damesclub. Zoals de meeste service clubs komen de leden van Lions Club Lokeren twee maal in de maand samen om in een gezellig kader te praten over de actuele noden, projecten te bekijken die hierop kunnen inspelen en manieren te zoeken om hiervoor geld in te zamelen. In al de woorden en daden van de leden staat loyaliteit, oprechtheid en eerlijkheid tegenover elkaar en de samenleving voorop, de Koninklijke kleuren van de Leeuw waardig.

Dienst aan de gemeenschap

Een van de hoofddoelstellingen van een serviceclub is dienst aan de gemeenschap. Dit verwezenlijken we door het steunen van sociale projecten en trachten te helpen waar nood is.

Om dit te realiseren dienen fondsen verzameld te worden. Lions Club Lokeren organiseert hiertoe naast onze bestendige Actie Oude Kleren (het ophalen en sorteren van oude kledij), een wijnproeverij met verkoop, een maatjesavond, een aperitiefconcert enz.

Met de verworven gelden worden acties gesteund zowel op internationaal, nationaal als op lokaal vlak (dit in het bijzonder).

Lions International organiseert wereldwijd acties en projecten, zoals Sight First (het uitroeien van de belangrijkste oorzaken van blindheid, zoals cataract, trachoom en rivierblindheid). Een voorname geldreserve zit in het Lions Clubs International Foundation, een fonds dat geld ter beschikking stelt wanneer zich waar ter wereld ook een ramp voordoet.

De associatie Lions Clubs Belgium organiseert en ondersteunt over heel het land acties zoals de Voedselbanken, de Vredesposter (tekenwedstrijd in de scholen met de vrede als thema) en Leefsleutels (pedagogische methodieken die de jongeren leren een verantwoorde houding te bepalen tegenover de veelvuldige ontsporingen binnen de huidige maatschappij, zoals drugs, alcohol, geweld, tabak).

Lions Club Lokeren ondersteunt deze internationale en nationale acties en werkt er actief aan mee.

Het grootste deel van onze opbrengsten dienen om de lokale niet commerciële groeperingen die een zware nood hebben financieel bij te staan. Ook initiatieven van Lokeraars in de derde wereld of ontwikkelingslanden worden ondersteund. Evenals culturele initiatieven die bijdragen tot de ontwikkeling van de lokale bevolking.

Lions Club Lokeren heeft de laatste jaren o.a. steun verleend aan: het Netwerk Palliatieve Zorg Waasland VZW (opleiding van de vrijwilligers), Opvanghuis Honingraat VZW, Regionaal Praatcafe Dementie, de Silverspokes (rolstoelbasket voor andersvaliden), OCMW Lokeren (in het rusthuis Ter Polder een jaarlijks Sint-Niklaasfeest, BBQ voor de bewoners en omwonenden, een daguitstap naar de kust), AZ Lokercn - kinderafdeling, sportvereniging A.V.L.O. , Luein Lochristi, Akabe, Mindervaliden Vlaanderen afdeling Lokeren, Sportdienst Lokeren (jaarlijkse sportdag voor het Bijzonder Onderwijs), De Kangeroe, Born in Africa, Leraars Zonder Grenzen, sponsoring bij de uitgifte van het Woordenboek van het Lokers Dialect en de uitgave over het Colloquium Prosper Thuysbaert.

Lions Club Lokeren steunt in het bijzonder Volwassenenwerking Lokeren (deze zorgt voor de begeleiding bij de diverse vofinen van wonen, werkverschaffing en ontspanning aan 36 volwassenen met een verstandelijke handicap). Naar aanleiding van ons 25 jarig jubileumjaar doet Lions Club Lokeren een bijzonder ruime inspanning voor deze sociale onderneming en schenkt 26.532 euro extra voor de verbouwing en inrichting van het eerste verdiep en de aankoop en installatie van een traplift voor rolstoelgebruikers in het gebouw aan het Molenbergplein te Lokeren.

Lions Club Lokeren zal in de toekomst blijven ijveren de dienst aan de gemeenschap te ontwikkelen en te bevorderen.