Steun aanvragen: Zie einde van deze pagina.

 • De Zonnewijzer (Zele) : School buitengewoon Onderwijs Zele, wij boden financiële steun voor de inrichting van een boekenklas : meubilair.                                                                                                                                                                
 • Alderande (Lokeren) :  Wij boden een financiële tussenkomst voor de plaatsing van een keuken in één van de 9 in aanbouw zijnde studio’s op het Vrijheidsplein.
   
 • Vredeseilanden (Tanzania) : Wij ondersteunen een project van Vredeseilanden nl. een mountainbiketocht in Tanzania waarbij de deelnemers 3.000 euro moeten inzamelen ter ondersteuning van de lokale boeren die zij gaan bezoeken.
 • Feniks Lokeren (Lokeren) : Wij boden ondersteuning voor sportactiviteiten voor mensen met motorische of mentale beperking, nu de subsidies vanuit Stad Lokeren en de provincie zijn weggevallen of worden teruggeschroefd terwijl de uitgaven verhogen (huur tweede baan in zwembad).
 • Sportdienst Lokeren (Lokeren) : Wij gaven financiële ondersteuning voor de G-sportdag georganiseerd door Stad Lokeren voor BUSO BROEDERSCHOOL en BUBAO DE VINDERIJ en dit voor de huur van sportmateriaal en verloning lesgevers.
 • De Moazoart (Lokeren) : Wij boden financiële ondersteuning voor de afwerking van het ontmoetingshuis in de Kazernestraat (aanleg tuin, inrichting, aflossing renteloze lening).
 • Avalon (Buggenhout) :  Avalon is een VZW die instaat voor woonvoorziening voor mensen met ernstige motorische beperking in de dorpskern van Opstal (deelgemeente Buggenhout): Er wonen 30 mensen die de klok rond verzorgd worden. Wij boden financiële ondersteuning voor de inrichting van een relaxatieruimte, aankoop tildoeken, tuinaanleg, …
 • Szent Erzsebet Instituut (Hongarije) : Voorziening voor kinderen met een motorische beperking. Wij boden financiële ondersteuning voor de verdere uitbreiding van een snoezelruimte.
 • Praatcafé Dementie (Lokeren-Lochristi) : Wij boden financiële voor de werking Praatcafé Dementie.
 • Villa Vief (Lokeren-Zeveneken): Wij boden financiële steun voor het nog te realiseren project waar zij kinderen met een verstandelijke handicap zelfstandig gaan laten wonen.
 • Mindervaliden Vlaanderen (Lokeren) : Wij boden financiële ondersteuning voor de activiteiten van de Lokerse afdeling van MV meer bepaald voor dagtrips, in dit geval voor de huur een liftbus
 • VZW Revive (Ethiopië) : Deze vzw is een groepering van artsen, verplegers, tandartsen edm. die medische interventies doen in Ethiopië bij mensen met een fysische afwijking die daardoor worden uitgestoten uit de samenleving. Wij bieden financiële ondersteuning voor dit project
 • Netwerk Palliatieve zorgen Waasland :
  Wij bieden financiële ondersteuning voor de opleiding van hun vrijwilligers waarvoor zij van de overheid geen steun krijgen.
 • 1000 km. Kom op tegen Kanker : (Lokeren) Wij steunen de Bosparkspurters bij hun deelname aan de 1000 km. in het kader van Kom Op Tegen Kanker
 • LCIF : (Lions Club International Foundation) : Internationaal Hulpprogramma van LCI : Wij steunen het hulpprogramma dat fondsen verzamelt om hulp te bieden bij humanitaire rampen, internationale acties zoals bvb. bevordering van het zicht bij kinderen., etc.
 • Sinterklaasactie OCMW Lokeren : Wij bieden geschenkpakketten aan voor bijna 200 kinderen wiens ouders hulpbehoevend zijn en doen jaarlijks ook een rondgang met Sint en Pieten in het rusthuis.
 • Vredesposter : Wij organiseren en financieren een tekenwedstrijd waaraan meer dan 300 kinderen uit 10 verschillende Lokerse scholen deelnemen en waarbij wij de 25 beste tekenen tentoonstellen in het CC Lokeren tijdens de Paasvakantie.
 • Steun aan Nepal : Wij ondersteunen het project van de echtgenote van Willy Linthout, de befaamde striptekenaar, die zich inzet voor de Nepalese bevolking die getroffen is door de aardbeving aldaar.

Totaal bedrag dat Lions Club Lokeren in 2016 aan sociale projecten heeft gegeven : 27.450,00 eur

 

Ons voornaamste werk: Volwassenenwerking Lokeren

Volwassenenwerking Lokeren heeft in de afgelopen 33 jaar verschillende projecten uitgebouwd voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Telkens opnieuw wordt geprobeerd om iedereen die ze begeleiden zo "gewoon mogelijk" te laten wonen en werken.

Het resultaat mag er zijn :

- ze begeleiden 35 mensen in verschillende woonhuizen, studio's en appartementen

- in het arbeidszorgproject ' Alderande werken 25 mensen gedurende één of meerdere dagdelen.

- Er is een café, waar wie wil, terecht kan om, met voldoende ondersteuning, deel te nemen aan tal van ontspanningsactiviteiten.

De v.z.w.'s Volwassenenwerking Lokeren - Wonen en Volwassenenwerking Lokeren - en Volwassenenwerking Werken hebben dit kunnen realiseren dankzij de welkome hulp van vele vrijwilligers en sponsors.

Deze vrijwilligers en sponsors zijn voor ons de bruggenbouwers tussen de mensen die we begeleiden en de samenleving.

 

Steun aanvragen

Vertegenwoordigt u een organisatie of instelling en wenst u steun aan te vragen bij onze club? Download dan het formulier, vul dit zo volledig mogelijk in en bezorg het ons terug via email of per post. Van zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij deze met de gepaste aandacht bestuderen en u zodra mogelijk informeren over onze beslissing.